Vodivé podlahy

Vodivé podlahy
Elektrostaticky vodivé nebo disipativní (antistatické) podlahové krytiny  představují flexibilní, vysoce účinná řešení zajišťující bezpečnost v prostředích, jako jsou operační a počítačové sály nebo prostory pro elektronická zařízení. Jsou k dispozici ve formě homogenních PVC / vinylových rolí či linolea nebo Marmolea s elektrostaticky vodivým nebo disipativním podkladem a jsou barevně sladěny s kompaktními a akustickými řadami.

Vodivé podlahyNaše firma velmi úzce spolupracuje se společností ABE.TEC, s.r.o., jenž je jediným inspekčním orgánem, který je akreditován na provádění Inspekce vlastností ESD podlah a předmětů. Vlastní inspekce je prováděna dle akreditovaného postupu, který vychází z norem řady ČSN EN 61340.

Elektrostaticky vodivé podlahy a jejich rezistence povrch-zem nemusí mít vždy formu diskrétního rezistoru, nýbrž může být realizována materiálem, který je přímo uzemněn. To může být případ, kdy pracovním povrchem je podlaha, jelikož z pohledu požadavku na materiál není zásadní rozdíl mezi stolem a podlahou, použitou jako pracovní povrch. Nemělo by se používat uzemnění prostoru EPA pro přístroje nebo povrchy řetězením nebo zařazením předmětů do série, jelikož v případě přerušení spoje bude nežádoucím způsobem zvýšeno riziko „plovoucích předmětů“ a poškození výbojem ESD.

Pokud jsou budovány nové prostory nebo jsou prováděny velké renovace a je požadován prostor EPA, je obvykle relativně snadné a málo nákladné doplnit vyhovující antistatickou podlahu nebo je také možné provedení ochranné nátěrové aplikace speciálními elektrostatickými ESD PUR nátěry v transparentním provedení.

V době instalace ESD podlahy nebo nátěru je důrazně doporučována hodnota 108 Ohm jako maximální hodnota pro podlahy v nových instalacích, aby se připustila degradace v průběhu používání. Pro prostory EPA, kde je podlaha a používání vodivé obuvi primárním systémem uzemnění pracovníků, je doporučena maximální hodnota 107 Ohm, aby se dovolilo snadné splnění celkové meze 3,5 x 107 Ohm.

Elektrostaticky vodivé podlahy musí mít kromě antistatických vlastností i další důležité parametry. U ESD podlah a povrchů je nutná jejich mechanická odolnost, odolnost proti otěru, proti chemikáliím, tepelná odolnost, snadná údržba. U samotných antistatických podlah jejich proti únavové vlastnosti. ESD materiály pro pracovní stoly mají zaručovanou odolnost proti horké pájce, některé jsou velmi pružné – tlumení rázů při manipulaci s výrobky.

Elektrostaticky vodivé podlahy a technické informace

Vodivé podlahy

ESD – ElectroStatic Discharge neboli elektrostatický výboj. Elektrostatický výboj může způsobit poškození nebo zničení elektrických součástek a zařízení. Může poškodit citlivé komponenty počítače.

EPA – ElectroStatic Protect area = elektrostaticky chráněná zóna.

Provedení ESD podlahy závisí do značné míry na zvoleném materiálu. Každý výrobce stanovuje správný způsob pokládky materiálu a způsob uzemnění tak, aby byly dosaženy požadované vlastnosti. Prakticky se jedná buď o vytvoření vodivé sítě z měděných pásků pod povrchem materiálu. Materiál se pokládá na tuto síť do elektrostaticky vodivého lepidla. Měděná síť se zemní pod povrchem. Některé materiály jsou vícevrstvé a umožňují pokládku pouze na vodivou síť bez nutnosti elektrostaticky vodivého lepidla. Druhý způsob je zemnění přes patenty či vodivé přísavky. Zde je pokládka standardní (lepení, natírání, lepící pásky, …) nebo se materiály kladou volně (koberce) a zemní se kablíkem do zemnicích bodů zemního rozvodu vyhrazeného prostoru.

Elektrostaticky vodivé podlahy mají předem definované úklidové prostředky pro údržbu těchto ESD podlah, které by v žádném případě neměly na antistatickém povrchu vytvářet elektricky nevodivý izolační film. Proto se nedoporučují běžné podlahové vosky a pasty. Pro čištění těchto povrchů by mělo být užito speciálních čistících prostředků. Před první aplikací čistidla je dobré vždy odzkoušet, jestli čistidlo nenarušuje čištěný povrch.

Elektrostaticky vodivé podlahy jsou vhodné dle normy ČSN 33 20 30 – „Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny“ – pro prostory s nebezpečím požáru hořlavých prachů nebo v prostředích s nebezpečím výbuchu a kde je třeba počítat s nebezpečnými nebo obtěžujícími účinky elektrostatických nábojů nebo s narušením výrobně technického procesu.

Z hlediska elektrizovatelnosti rozdělujeme látky podle hodnot povrchového odporu Ro na antistatické – Ro < 109Ohm; omezeně elektrizovatelné 109 Ohm < Ro < 1011 Ohm a elektrizovatelné Ro > 1011 Ohm

Z hlediska možnosti uzemnění lze látky rozdělit podle hodnoty povrchového odporu Ro na – elektricky vodivé Ro < 5 × 104 Ohm; elektrostaticky vodivé 5 × 104 Ohm < Ro < 106 Ohm a na neuzemnitelné Ro > 106 Ohm.

K hromadění elektrických nábojů dochází na objektech, jestliže není zajištěna možnost trvalého svodu elektrických nábojů do země. Rozsah opatření před nežádoucími účinky elektrických nábojů závisí na pravděpodobnosti jejich výskytu a na pravděpodobnosti výskytu nebezpečného prostředí. Typy jednotlivých prostředí jsou předepsány v ČSN 33 20 30 vč. jejich posuzování. Jedním z ochranných opatření je provedení elektrostaticky vodivé podlahy.

Vodivé podlahy

ANTISTATICKÉ ESD PODLAHY A JEJICH RENOVACE

Antistatické vodivé ESD podlahy je možné v průběhu jejich užívání profesionálně udržovat. Profesionální údržba probíhá od povrchové renovace či změny barevnosti podlahy až důkladné čištění a následné ošetření lakovými ESD polyuretanovými speciálními nátěry.

Vzhledem k používání a zatížení se ovšem postupem času na mnoha místech otevírají povrchové póry, ve kterých se usazuje nečistota. Podlaha začne postupně ztrácet vodivé vlastnosti, neboť tyto nečistoty nelze běžným denním čištěním odstranit. Podlahy musí být pravidelně měřením kontrolovány dle normy IEC 61340-5-1:2016. Situace může být časem až tak kritická, že si může vyžadovat výměnu podlahy.

Renovaci ESD podlahy je možné provést účinnou renovaci vodivých podlah a vrátit jim zpět jejich vlastnosti. Podlaha bude opět jako nová a bude opět splňovat požadavky normy IEC 61340-5-1. Přidanou hodnotou je ochrana proti skvrnám, mechanickému poškození a významné ulehčení běžného denního čištění.

Renovační proces ESD podlahy je prováděn hloubkovým čištění povrchu s následnýmněkolikastupňovým mikro broušením povrchu speciálním keramickým nebo diamantovým brusivem. Následuje základní barevné lakování (ESD Colorbase – barevné lakování umožňuje zcela změnit optiku podlahy nebo transparentní lakování (ESD Basecoat – zachová stávající vzhled povrchu podlahy, ochranný nátěr je transparentní a vodivý). Finální lakování laky ESD Topcoat (pro mechanicky zatěžované prostory, např. v průmyslových halách apod.) nebo ESD Medicoat (pro chemicky zatěžované prostory, např. na operačních sálech).

Renovace elektrostaticky vodivé podlahy splňuje veškeré vodivé parametry a podlaha je optimálně chráněna proti poškození, otěru a chemikáliím. To vše za velmi krátký čas a při významné úspoře nákladů ve srovnání s kompletní výměnou ESD podlahy.

Renovovaný povrch lze také velmi snadno čistit systémovým produktem Dr. Schutz ESD Floor Cleaner (ředění až 1:400 s vodou). Produkt zaručuje vynikající čistící účinek a dlouhodobé udržení vodivých vlastností podlahového systému.

Elektrostaticky vodivé podlahy a renovační údržba

V případě stávající elektrostaticky vodivé podlahy je možné využít antistatické ESD PUR nátěry, které zaručují po aplikaci na neantistatickou podlahu a uzemnění (vrchní přísavkou) její elektrostatickou vodivost či dissipativitu. Je to řešení velmi rychlé, ale při výběru těchto prostředků je třeba zvážit, prověřit a odzkoušet jejich trvanlivost, mechanickou odolnost, otěruvzdornost a přilnavost ke zvolenému podkladu.

V průmyslové výrobě je elektrostatický náboj velmi problematický. Škody, které může elektrický výboj způsobit, mohou vést k velkým hospodářským ztrátám. Především, když k nim dochází masivně a eventuelně také nepozorovaně. Moderní průmyslové haly jsou osazeny vodivými podlahami, které výše uvedeným problémům zabraňují.

Elektrostaticky vodivé podlahy vzhledem k používání a zatížení se ovšem postupem času na mnoha místech otevírají povrchové póry, ve kterých se usazuje nečistota. Podlaha začne postupně ztrácet vodivé vlastnosti, neboť tyto nečistoty nelze běžným denním čištěním odstranit. Podlahy musí být pravidelně měřením kontrolovány dle normy IEC 61340-5-1:2016. Situace může být časem až tak kritická, že si může vyžadovat výměnu podlahy nebo je doporučena renovační nátěrová koncepce – 2K PUR ESD nátěrovými systémy.

PŘEHLED RENOVAČNÍCH NÁTĚROVÝCH HMOT

Vodivé podlahyElektrostaticky vodivé podlahy, které již dosluhují není tedy nutné měnit. Díky ESD Floor systému od Dr. Schutz je možné provést účinnou renovaci vodivých podlah a vrátit jim zpět jejich vlastnosti. Podlaha bude opět jako nová a bude opět splňovat požadavky normy IEC 61340-5-1.  Přidanou hodnotou je ochrana proti skvrnám, mechanickému poškození a významné ulehčení běžného denního čištění.

ESD Topcoat –  (Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry Dr. Schutz ESD Base Coat popřípadě Dr. Schutz ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím.

ESD Medicoat – Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah + zvýšená odolnost vůči barevným chemikáliím a barevným dezinfekcím. Určený především do nemocničního prostředí. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry Dr. Schutz ESD Base Coat popřípadě Dr. Schutz ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím.

ESD Basecoat – Speciální vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím

ESD Color Base – Speciální barevný vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. 8 základních barev dle RAL (viz ceník ESD Systému) + ostatní barvy na poptávku. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Top Coat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím.

ESD Floor Cleaner – Čistící koncentrát pro běžné čištění a čištění po pokládce všech vodivých podlah (ESD podlah). Ideální také pro čištění podlah, které byly lakovány vodivým systémem Dr. Schutz ESD Siegel. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojů, čištění beze šmouh.

V tomto odstavci přikládáme odborně způsobilý technologický koncept realizace barevných či transparentních permanentních 2K-PUR ochranných lakových nátěrů certifikovaného systému Dr. SCHUTZ® | ESD renovační laky. Na uvedeném odkazu je dostupný technologický koncept odborně provedené realizace transparentní úpravy ESD podlah nebo technologický koncept odborně provedené realizace barevné úpravy ESD podlah za stranu naší certifikované firmy Floor Special Services®.

Závěrem je velmi důležité mít nastaven potřebný pravidelný úklidový koncept pro antistaticky a elektrostaticky vodivé podlahy. Na uvedeném odkazu je dostupný Návod údržby ESD podlah Dr. Schutz od certifikovaného výrobce Dr. Schutz.

Odpovědět
Potřebujete poradit?
Dobrý den, o jaké služby máte zájem?