Interní kodex firmy

Nátěry podlah, renovace podlah, broušení podlah, broušení betonu, broušení parket, renovace PVC podlah, renovace vinylových podlah, nátěry vinylových podlah, renovace marmolea, renovace linolea, renovace lina, impregnace podlah, olejování podlah, lakování podlah včetně inspekce a zajištění technických posudků je naše firma připravena zajistit odborné služby dle našich interních firemních standardů, směrnic a norem ISIS SYSTEM®, IICRC™, NWFA™.

ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu dřevěných povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Interní kodex firmyTato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany minerálních a betonových povrchů, podlah a svěřeného majetku.

Kodex nebo-li kodifikace podnikání a standardů firmy je souhrnem obsahu podnikání a znamená především zákonodárnou činnost směřující k vytvoření soustavného jednotného, sborníku právních předpisů čili zákoníku souboru oblasti celofiremního kodexu. Kromě toho označuje se však dotčeným výrazem i samotný výsledek zákonodárné činnosti a to v případě odborně způsobilých podlahářských prací, renovace podlah a repase betonových a minerálních podlah.

Interní kodex firmy

Hlavní vizí firmy v oblasti řemeslných prací a odborné renovace a repase betonových, teracových, kamenných a minerálních podlah, je patřit mezi špičkové renovační firmy, pracující s nejnovějšími poznatky vědy a moderní technologie za použití revolučních ekonomických metodických procesů. V konkurenci ostatních firem, chceme nadále prohlubovat a zvyšovat svou odbornou úroveň a spolupráci s našimi partnery z výzkumných ústavů, akademií věd i vysokých škol rozvíjet potenciál naší společnosti. Profesionální přístup, kontinuální vzdělávání a zvyšování našich zkušeností, včetně kvality poskytovaných služeb, jsou naším trvalým závazkem, nejen vůči všem našim klientům, dodavatelům, ale také naší společnosti.

Posláním firmy je, šířit osvětu a vědění, jak pomocí novodobých technologií, tak zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby od nátěrů podlah, nátěrů betonu, renovace betonu, čištění betonu, podlahářské práce, broušení betonu a renovace minerálních podlah, konzervace a lakování povrchů včetně inspekce a posudků povrchů dle interních směrnic a norem IICRC™ a patentního odborně prováděcího systému Diamond professional / ISIS System™.

Interní kodex firmy

Interní kodex naší firmě dlouhodobě pomáhá k docílení a naplnění našeho poslání, vizí a cílů díky, kterým sdílíme tyto hodnoty:

● Jednání s nadšením
● Podnikavost a tvořivost
● Efektivní komunikace
● Spolupráce a partnerství
● Profesionalita a spolehlivost
● Čestnost a korektnost
● Odbornost a znalost problematiky
● Ekologie a životní prostředí
● Serióznost a dobrá pověst

Interní kodex firmyFiremní kodex zavazuje všechny členy vedení společnosti, zaměstnance a externí spolupracovníky k dodržování tohoto profesionálního kodexu a jsou při své činnosti vázáni následujícími principy.

Prosazování a hájení ZÁJMŮ KLIENTA ve všech etapách realizace a případu.
Klient má nárok na úplnou INFORMOVANOST o všech krocích podniknutých společností ve věci jeho realizace a případu. Společnost proto vždy informuje klienta o chystaných záměrech a vyžaduje si jejich schválení klientem.
Naprostá DŮVĚRNOST ohledně všech informací získaných v průběhu realizace případu po neomezenou dobu. Společnost si velmi váží důvěry, která je mu ze strany klienta svěřena.
Každý klient má právo na zcela INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k řešení svého případu. Základem pro tento individuální přístup je dokonalé poznání potřeb klienta, analýza realizace a nalezení hodnototvorných faktorů a technologického postupu realizace případů. Pouze hluboká znalost potřeb klienta a analýza stavu realizace u klienta umožňuje jeho správnou realizaci a požadovaný výsledek k oboustranné spokojenosti.

Již od počátků své činnosti v roce 2006 si naše firma uvědomuje důležitost firemní sociální zodpovědnosti, interní a externí informovanosti a vzdělávání svých zaměstnanců, kolegů a partnerů, což je v souladu s firemní filozofií naší firmy.

Naše firma je oddána principům čestného a poctivého podnikání, s cílem být v České republice a Evropě nejváženějším a nejdůvěryhodnějším partnerem pro obor profesionálních kamenických prací a údržby a péče o kámen a kamenné povrchy.

Interní kodex se vytvářel v souladu s tímto závazkem a jasně vymezuje a definuje naše etické normy, které jsou základním kamenem naší nekompromisní morální integrity.

Odpovědět
Potřebujete poradit?
Dobrý den, o jaké služby máte zájem?