Renovační a protiskluzové nátěry podlah

ECO FRIENDLY FIRMA

Získat nabídku

Renovace a nátěry podlah

Nátěry podlah, protiskluzové nátěry podlah, renovace podlah, broušení podlah, broušení betonu, broušení parket, renovace PVC podlah, renovace vinylových podlah, nátěry vinylových podlah, renovace marmolea, renovace linolea, renovace lina, impregnace podlah, olejování podlah, lakování podlah včetně inspekce a zajištění technických posudků. Naše firma je připravena zajistit odborné služby dle firemních standardů, směrnic a certifikací ISIS SYSTEM®, IICRC™, NWFA™.

Hygienické PU ochranné nátěry Dr. Schutz® výrazně zlepšují vzhled i životnost nových či starých podlah bez nutnosti nákladné ekologické likvidace. Permanentní PU hygienické nátěry chrání podlahy trvale bez nutnosti chemického odstranění, takže se do odpadních vod nedostávají žádné mikroplasty a tím je chráněno životní prostředí. Podlahy opatřené permanentním lakem Dr. Schutz se trvale lépe čistí a udržují a není nutné je pravidelně odstraňovat základním čištěním a poté znovu aplikovat. Tím se ušetří mnoho vody, energie a čisticích prostředků.

FLOOR SPECIAL SERVICES® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů včetně dosažení vysokoškolských diplomů.

Renovace podlah, nátěry podlah je díky moderní době a nově vyráběným materiálů je čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti podlahových povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační firmy. Na základě této skutečnosti je naše firma držitelem a absolventem českých a mezinárodních odborně-realizačních školení u výrobců a odborných institucí včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů chemické a strojní technologie v rámci České republiky, Evropy a Velké Británie.

Logo BLASTER

BLASTER® je obchodní ochranná známka a značkový technologický koncept odborně způsobilé prováděcí firmy Floor Special Services® zaměřený na odstranění, přípravu a renovaci podlahových povrchů. Tato značková realizační koncepce přináší maximální profesionalitu v plné součinnosti se zachováním etických, ekologických a jakostních prováděcích standardů včetně smluvní garance poskytovaných služeb zhotovitele.

Renovace podlah, nátěry podlah, podlahářské práce, broušení podlah jde ruku v ruce s filozofií a založením firmy FLOOR SPECIAL SERVICES® od roku 2006 v České Republice. Naše praxe započala již v 90-tých letech dvacátého století v České a Slovenské republice a následně v Rakousku a Německu, kde jsou zastoupeni také naši významní dlouhodobí zákazníci.

Renovace podlah a naše filozofie podnikání striktně odmítá tzv. nízkonákladové cenové koncepce, což vnímáme z našeho hlediska jako neetické chování tzv. levných firem a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snažíme bránit a chránit a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory a renomovanými ústavy, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce.

Tímto všem za tuto možnost děkujeme a uvádíme např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimír Kohút (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (broušení a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a kamenné povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naši firmu a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

Renovace / nátěry / protiskluz podlah a schodů

Filozofie podnikání

Broušení podlah, renovace podlah a naše filozofie podnikání striktně odmítá tzv. nízkonákladové cenové koncepce, což vnímáme z našeho hlediska jako neetické chování tzv. levných firem a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snažíme bránit a chránit a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory a renomovanými ústavy, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce.

Firemní know-how, členství a certifikace firmy

FLOOR SPECIAL SERVICES® je připravena zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby v oblasti nátěrů podlah, nátěrů PVC podlah, nátěrů vinylových podlah, renovace marmolea, renovace linolea, renovace lina, renovace parket včetně inspekce a posudků povrchů v souladu s naších interním kodexem a standardů, směrnic a norem IICRC™, NWFA™ a patentního odborně prováděcího systému ISIS System™.

FLOOR SPECIAL SERVICES® dlouhodobě spolupracuje s profesionálním portálem Nejřemeslníci.cz. Nejřemeslníci.cz pomáhají najít spolehlivé firmy na základě referencí předchozích zákazníků.

Videoukázky

Broušení podlah Olomouc

FLOOR SPECIAL SERVICES® dlouhodobě spolupracuje a je členem české asociace úklidu a čištění. Naším společným cílem je vize a její naplnění, že dnešní pracovníci, kteří přicházejí do styku s dřevěnými a přírodními povrchy by měli být vzdělanými odborníky, kteří vědí jak odborně správně, systematicky a kvalitně revitalizovat a ošetřit povrchy a nepoškozovat přitom ošetřované materiály ale ani naše životní prostředí! Hlavním cílem však bylo a stále je – posunout péči a údržbu povrchů a revitalizaci povrchů v myšlení naprosté většiny lidí z popelky, z podřadné a neuznávané činnosti na uznávané odvětví – řemeslně prestižní obor.

FLOOR SPECIAL SERVICES® je certifikovanou prováděcí a aplikační firmou světového patentního systému německé firmy Dr. Schutz. Rok 1955 byl rokem zrodu původně malé firmy Chema Chemie, která se postupem času proměnila v dnešní obchodní skupinu Dr. Schutz® Group. Za 60 let se mnohé změnilo. Byla postavena nová továrna na zelené louce, rozšířena výzkumná a vývojová laboratoř, postaveno nové školicí centrum Dr. Karl Schutz Schulungsakademie. Výrobce se specializuje na vysoce kvalitní čističe, ochranné nátěry, laky a oleje s cílem dosažení vysoce kvalitní renovace podlah.

FLOOR SPECIAL SERVICES® je držitelem odborné aplikační licence německého výrobce OBTEGO AG se zaměřením provádění certifikovaných ochranných systémů pro segment betonových a minerálních podlah (teraco, beton, Cemflow, betonové dlažby, přírodní materiály). Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění aplikací ochranných kolorovaných nátěrů či transparentní ochranných nátěrů a impregnací jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality.

Broušení a renovace podlah

FLOOR SPECIAL SERVICES® je držitelem odborné certifikace IICRC – inspekce a revize povrchových materiálů (kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy, přírodní materiály, dřevo aj.) britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění revizí a revitalizace dřevěných povrchů a materiálů, jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu a subjekt. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality.

Broušení podlah Ostrava

FLOOR SPECIAL SERVICES® je členem asociace NWFA od roku 2010. Posláním asociace NWFA je stanovit souhrn celosvětově uznávaných standardů a certifikací pro kontrolu, broušení, renovace a revitalizace minerálních, cementových, betonových a dřevěných povrchů včetně ochranných nátěrů a impregnací podlah či betonových podlah.

FLOOR SPECIAL SERVICES® a Vaše spokojenost s námi provedenými realizacemi je pro nás prioritní. Jsme si vědomi, že v tomto oboru se nedává šance dvakrát. Z tohoto důvodu stále modernizujeme naše technologie, vytváříme a inovujeme nové a stávající technologické postupy v oblasti repase, renovace, instalace, revitalizace, broušení a konzervace dřevěných povrchů, kde vyhledáváme nové kvalitní přípravky, nástroje, technologie a postupy abychom dostáli našeho závazku Vaší spokojenosti a vytvářeli skutečné hodnoty a prestižní práci a požadovaný výsledek v souladu s naších interním kodexem.

Proč firma FLOOR SPECIAL SERVICES®?

1. Komplexní revitalizace podlah
2. Profesionální zázemí a přístup
3. Administrativní zázemí a agenda
4. Metodická prováděcí odbornost
5. Řemeslná praxe, zkušenost v oboru

Prestižní reference firmy:

 1. STÁT ČESKÁ REPUBLIKA
 2. PROLOGIS S.R.O.
 3. AKADEMIE VĚD ČR
 4. PTÁČEK KOUPELNY A.S.
 5. MARRIOTT HOTEL.

FLOOR SPECIAL SERVICES®

Na základě dlouholetých a prestižních zkušeností zabezpečíme bezproblémové impregnace podlah, impregnace betonů, nátěry podlah, nátěry betonu, broušení podlah, renovaci betonů a jejich profesionální údržbu od A do Z. Vaše volba naší profesionální firmy naším prostřednictvím optimalizuje Vaše náklady se zachováním vysoké kvality a VIP klientského komfortu.

FLOOR SPECIAL SERVICES® a její prestižní přístup je vždy založen na vstupních konzultací s naším zákazníkem. Vstupní konzultace provádění odborných a řemeslných prací je interním standardním postupem naší firemní filozofie. Cílem vstupní konzultace je především zjištění níže uvedených kritérií:

 • Rozsah činnosti a rozsah prací v místě realizace
 • Náročnost provedení úkonů a požadovaného výsledku realizace
 • Termín provedení a stanovení potřebného času realizace
 • Podmínky k provádění profesionálně řemeslných prací
 • Specifikace jednotlivých úkonů v čase a časový rozvrh realizace
 • Finanční kalkulace a rozpočtové a finanční podmínky realizace

Partneři firmy již od roku 2005

Odpovědět
Potřebujete poradit?
Dobrý den, o jaké služby máte zájem?