ESD elektrostatické nátěry

Renovace elektrostatických podlah, čištění elektrostatických podlah, nátěry elektrostatických podlah, obnovení elektrostatických parametrů ESD podlah, polyuretanové transparentní nátěry ESD podlah, barevné renovační nátěry ESD podlah včetně inspekce stavu ESD podlah je naše firma připravena zajistit v rámci České republiky.

ESD elektrostatické nátěry

Elektrostatické a vodivé nátěrové systémy ESD podlah se řadí do skupiny speciálních nátěrových hmot, které jsou vyhledávané pro svou skvělou elektrickou vodivost. Tyto nátěry jsou ideální volbou do prostor, ve kterých je nutné zabránit vzniku elektrostatických výbojů. Jaké vlastnosti musí ESD podlaha označená slovem antistatická mít? Krytina nesmí generovat elektrostatické napětí na osobě, která se na ní pohybuje, a to i v případě, že nemá antistatickou nebo vodivou obuv.

ESD elektrostatické nátěryDr. Schutz® – vysoce kvalitní, odborný a profesionální systém renovace povrchu téměř všech typů elastických podlah. Tento systém je prověřen téměř 20 lety používání, během kterých bylo realizováno téměř 60 milionů m2 po celém světě. Dr. Schutz® | floor remake renovační se stal vítězem v soutěži o inovativní počin roku German Innovation Award v letech 2018 a 2019.

Renovační koncepce přináší přidané funkční a odolné parametry Vašich podlah při každodenním používání. Elastické podlahoviny (lino, PVC, linoleum, marmoleum, kaučukové, lité podlahy, epoxidové, polyuretanové a cementové lakujeme transparentními či barevnými polyuretanovými laky a provádíme také renovace ESD elektrostaticky vodivých podlah.

Elektrostatické vodivé nátěry (ESD) jsou aplikovány na operačních sálech, RTG, zubních ordinacích, laboratořích a prostorách s nebezpečím výbuchu. Své uplatnění mají v chemickém, elektrotechnickém, farmaceutickém, automobilovém i papírenském průmyslu. Elektrostatické parametry speciálních nátěrů se řídí technickými normami ČSN EN 1081 a ČSN EN 61340-5-1.

Proč ESD úprava podlahových povrchů? Všichni dobře známe ze života situaci, kdy například při uchopení kliky dveří nebo při zavírání automobilu „dostaneme ránu“, tzn. dojde k elektrickému výboji mezi naším tělem a daným předmětem. Elektrický náboj v lidském těle vzniká chůzí po izolované podlaze a je způsoben třením mezi dvěma různými materiály – tělem (botami) a podlahovinou. Elektrický výboj je pro člověka nepříjemný, co je ale horší je skutečnost, že může způsobit vážné poškození některých citlivých materiálů.

V současnosti jsou ve větší míře používány daleko citlivější elektronické součástky, které mohou být i slabým elektrickým výbojem poškozeny nebo dokonce zcela zničeny. Ztráty elektronického průmyslu na celém světě způsobené neřízenými elektrickými výboji se v roce 1998 odhadovaly až na 45 mld. USD!!! Je jasné, že toto je dostatečně pádný důvod pro stále rostoucí požadavky na podlahy, které minimalizují tvorbu elektrického náboje a umožňují jeho odvádění do uzemnění aktivně řídit tak, aby k elektrickým výbojům nedocházelo.

ESD elektrostatické nátěry

Elektrostatické vodivé nátěry (ESD) a technické informace

Elektrostatický náboj vzniká obecně třením nebo oddělením dvou různých materiálů. V každém atomu je počet elektronů a neutronů v normálním stavu vyrovnán, při tření dvou materiálů dojde buď ke zvýšení počtu elektronů, čímž vzniká v daném atomu (předmětu) náboj negativní, nebo naopak při převaze protonů je daný atom (předmět) nabit kladně. Když se k sobě přiblíží dva rozdílně nabité materiály na určitou vzdálenost, dojde k elektrostatickému výboji – pohybu elektrického náboje, kterým se opět počet protonů a elektronů v daných předmětech vyrovná na stejnou úroveň.

Schopnost podlahoviny nebo nátěru podlahy odvádět elektrické náboje do uzemnění se uvádí v hodnotách elektrického odporu, přičemž platí, že čím je odpor daného materiálu vyšší, tím nižší je jeho vodivost. Tento technický parametr podlah se měří v Ohmech (Ω). Každý materiál je vodivý jen částečně a právě míra jeho vodivosti je vyjádřena Ohmickým odporem. A zde právě začínají vznikat mnohé komplikace a nejasnosti.

Na celém světě totiž existuje kolem 250 různých norem pro měření elektrického odporu/vodivosti podlah a pro jejich třídění do skupin, pro které se používají nejrůznější názvy. Takže tu máme podlahy elektricky vodivé, podlahy astatické, podlahy elektrostatické, elektrostaticky vodivé, částečně vodivé, rozptylující el. náboj atd. atd. A v Česku se navíc náš nejstarší vodivý podlahový materiál tuzemského výrobce Fatra Napajedla nazýval Antistatik…

ČSN 34 1382 rozděluje podlahové krytiny dle hodnot jejich el. odporu do skupin:

 1. Elektricky vodivé s odporem nižším než 5×104 Ohmů (t.j.50.000 Ohmů nebo 0,05 Mega Ohmu)
 2. Elektrostaticky vodivé s odporem v rozsahu 5×104 – 5×106 Ohmů Elektrostatické s odporem 5×104 – 5×108 Ohmů
 3. Částečně vodivé s odporem v rozmezí 5×104 – 109 Ohmů.

Podlahové materiály a ESD nátěry docilují zvýšené vodivosti buď celým systémem pokládky (t.j. vodivá penetrace, vodivé lepidlo, uzemňující měděné pásky, které někdy musejí být instalovány v mřížce nebo modernější vinylové podlahoviny mají úroveň vodivosti danou napevno již svou konstrukcí. Měděné pásky musí být vždy napojeny na běžný systém uzemnění budovy, v oblastech velmi citlivých na elektrostatický výboj musí být napojeny na separátní uzemňovací systém.

Elektrostatické vodivé nátěry (ESD) a jejich terminologii spojené s problematikou vodivosti podlahovin existuje řada nejasností.  Výrobci z různých zemí používají rozdílné názvy nebo symboly pro materiály se stejnými technickými parametry. Vhodné je vždy jasně uvádět hodnoty el. odporu podlahoviny v Ohmech (na straně kupujícího jasně uvést do zadání svůj požadavek v závislosti na přáních budoucích nájemníků nebo na požadavcích dodavatelů zařízení, která se mají v daných prostorách instalovat a používat – např. přístrojové vybavení nemocnic, na straně prodávajícího jednoznačně uvádět v nabídkách elektrostatickou charakteristiku materiálu, aby kupující věděl, že prodávaný materiál bude vykazovat dané parametry a dle nich se i chovat po pokládce).

Závěrem lze konstatovat, že se v žádném případě nelze spokojit se specifikací typu „antistatická podlahovina“, protože někdo si pod tím může představit podlahu dle ČSN 34 1382 elektricky vodivou, někdo podlahu elektrostaticky vodivou a jiný zase podlahu částečně vodivou. Velmi podstatné je fakt, že když mluvíme o elektrostatických charakteristikách podlah, mluvme vždy pouze v Ohmech!

ESD elektrostatické nátěry

Elektrostatické vodivé renovační nátěry (ESD) podlah

ESD podlahy si po určitém čase vyžádají profesionální renovaci elektrostaticky vodivých podlahovin. Toto je díky speciálním ESD nátěrovým hmotám možné a především snadné, aniž by se Vaše stávající podlaha musela demontovat či měnit za jinou.

Elektrostatické vodivé renovační nátěry přinášejí řešení stavu povrchového opotřebení ESD podlah, které vzhledem k používání a zatížení se postupem času na mnoha místech otevírají a vzniká zvýšená porezita a savost materiálu. V takovém to stavu podlahy se započne usazovat nečistota  a podlaha začne postupně ztrácet vodivé vlastnosti, neboť tyto nečistoty nelze běžným denním čištěním odstranit. Podlahy musí být pravidelně měřením kontrolovány dle normy IEC 61340-5-1:2016. Situace může být časem až tak kritická, že si může vyžadovat výměnu podlahy.

Renovace elektrostatických vodivých podlah

Výměna elektrostatické vodivé podlahy není zapotřebí, pokud bude ošetřena speciálními ESD vodivými nátěry na bázi polyuretanových nátěrových hmot s certifikací pro ESD podlahy. ESD Floor systém Dr. Schutz umožňuje provést účinnou renovaci vodivých podlah a vrátit jim zpět jejich vlastnosti. Podlaha bude opět jako nová a bude opět splňovat požadavky normy IEC 61340-5-1.  Přidanou hodnotou je ochrana proti skvrnám, mechanickému poškození a významné ulehčení běžného denního čištění.

ESD elektrostatické nátěry

Renovační nátěry elektrostatických vodivých podlah

Renovaci ESD podlah prostřednictvím speciálních ESD nátěrů v transparentním nebo kolorovaném provedení předchází základní hloubkové čištění povrchu, které odstraní z povrchu veškeré nečistoty a zbytky ošetřovacích nátěrů. Následuje neutralizace a důkladné několikastupňové mikro broušení povrchu speciálním keramickým nebo diamantovým brusivem.

Barevná renovace ESD podlah je prováděna v základním barevném lakování (ESD Color base / dle základní barevné škály), jenž umožňuje zcela změnit optiku podlahy. Je také možné provést úpravu kreativní technikou –  čipsováním nebo vložením loga, obrázku na povrch, směrové ukazatele apod.)

ESD elektrostatické nátěryTransparentní renovační lakování s použitím přípravku ESD Basecoat – zachová stávající vzhled povrchu podlahy a ochranný nátěr je transparentní a vodivý. Finální je čirý nátěr laky ESD Topcoat (pro mechanicky zatěžované prostory, např. v průmyslových halách apod.) nebo ESD Medicoat (pro chemicky zatěžované prostory, např. na operačních sálech).

Renovace elektrostaticky vodivé podlahy systémem Dr. Schutz ESD Floor přináší stávající podlaze nový vzhled a obnovení plnohodnotných funkčních parametrů ESD podlahy. Podlaha tedy splňuje opět veškeré vodivé parametry a je optimálně chráněna proti poškození, otěru a chemikáliím. To vše za velmi krátký čas a při významné úspoře nákladů ve srovnání s kompletní výměnou ESD podlahy.

Renovovaný povrch lze také velmi snadno čistit systémovým produktem Dr. Schutz ESD Floor Cleaner (ředění až 1:400 s vodou). Produkt zaručuje vynikající čistící účinek a dlouhodobé udržení vodivých vlastností podlahového systému.

ESD elektrostatické nátěry

Benefity renovačních nátěrů ESD podlah

 • operativní a rychlé provedení realizace (cca 1-2 dny)
 • bezprašné a bezhlučné provedení realizace
 • možnost protiskluzné úpravy v hodnotách R9, R10 nebo R11
 • garantovatelná dlouhodobá ochrana proti opotřebení
 • nejvyšší odolnost proti otěru podle ISO 5470-1: 1999
 • vysoká odolnost vůči chemikáliím (dle DIN 68861)
 • maximální ochrana proti skvrnám a dezinfekčním prostředkům
 • hermeticky uzavřený hygienický povrch a zalakované spáry
 • 35-50% úspora nákladů ve srovnání s výměnou podlahy
 • Významné přispění k ochraně životního prostředí bez nutnosti likvidace materiálu

PŘEHLED RENOVAČNÍCH NÁTĚROVÝCH HMOT

ESD elektrostatické nátěryElektrostaticky vodivé podlahy, které již dosluhují není tedy nutné měnit. Díky ESD Floor systému od Dr. Schutz je možné provést účinnou renovaci vodivých podlah a vrátit jim zpět jejich vlastnosti. Podlaha bude opět jako nová a bude opět splňovat požadavky normy IEC 61340-5-1.  Přidanou hodnotou je ochrana proti skvrnám, mechanickému poškození a významné ulehčení běžného denního čištění.

ESD Topcoat –  (Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry Dr. Schutz ESD Base Coat popřípadě Dr. Schutz ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím.

ESD Medicoat – Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah + zvýšená odolnost vůči barevným chemikáliím a barevným dezinfekcím. Určený především do nemocničního prostředí. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry Dr. Schutz ESD Base Coat popřípadě Dr. Schutz ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím.

ESD Basecoat – Speciální vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím

ESD Color Base – Speciální barevný vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. 8 základních barev dle RAL (viz ceník ESD Systému) + ostatní barvy na poptávku. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Top Coat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím.

ESD Floor Cleaner – Čistící koncentrát pro běžné čištění a čištění po pokládce všech vodivých podlah (ESD podlah). Ideální také pro čištění podlah, které byly lakovány vodivým systémem Dr. Schutz ESD Siegel. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojů, čištění beze šmouh.

V tomto odstavci přikládáme odborně způsobilý technologický koncept realizace barevných či transparentních permanentních 2K-PUR ochranných lakových nátěrů certifikovaného systému Dr. SCHUTZ® | ESD renovační laky. Na uvedeném odkazu je dostupný technologický koncept odborně provedené realizace transparentní úpravy ESD podlah nebo technologický koncept odborně provedené realizace barevné úpravy ESD podlah za stranu naší certifikované firmy Floor Special Services®.

Závěrem je velmi důležité mít nastaven potřebný pravidelný úklidový koncept pro antistaticky a elektrostaticky vodivé podlahy. Na uvedeném odkazu je dostupný Návod údržby ESD podlah Dr. Schutz od certifikovaného výrobce Dr. Schutz.

Odpovědět
Potřebujete poradit?
Dobrý den, o jaké služby máte zájem?