Polyuretanové hygienické nátěry

hygienické nátěry

HYGIENICKÉ NÁTĚRY PODLAH – 3K PUR SYSTEM

Rozhodli jste se pro hygienickou úpravu a vylepšení ochrany Vaší nové nebo stávající podlahy? Máme pro Vás řešení a to prostřednictvím profesionální nátěrové technologie 3K PU – VIROBAC certifikovaným systémem Dr. Schutz®. Rok co rok se mnoho zákazníků rozhoduje o tom, co provést se svojí podlahou, jejíž povrch již nevypadá opticky dobře, je opotřebený, poškrábaný či zabarvený vlivem změkčovadel nebo působením UV záření či poškozena dezinfekčními prostředky. Moderní hygienický nátěrový koncept Dr. Schutz® nabízí ekologické a ekonomické řešení – funkční ochranu povrchu hygienickým polyuretanovým nátěrem, který může být buď transparentní, nebo barevný (změna barvy podkladu).

Hygienický nátěrový systém – VIROBAC® je vhodný pro školy, školky, kulturní, sportovní zařízení, komerční prostory, kadeřnictví, zdravotnická zařízení, hotely a restaurace, průmyslové objekty, jídelny a potravinářské provozy. VIROBAC Siegel průběžně dezinfikuje a zabraňuje rychlému růstu bakterií a virů až do dalšího dezinfekčního čištění, čímž pomáhá předcházet vzniku rezistentních virových a bakteriálních zárodků.

Hygienické nátěry na bázi 3K polyuretanového laku umožňují rychlou obnovu povrchu podlahy (lina, PVC, vinylu, kaučuku, gumové nopy, linolea, marmolea) bez nutnosti výměny podlahy. Vyřeší problém se škrábanci, odřením, vrypy, fleky, změnou barvy, kluzností aj s unikátními funkční trvalými dezinfekčními parametry proti choroboplodným zárodkům na podlahách.

Dr. Schutz® – vysoce kvalitní, odborný a profesionální systém renovace povrchu téměř všech typů elastických podlah. Tento systém je prověřen téměř 20 lety používání, během kterých bylo realizováno téměř 60 milionů m2 po celém světě. Dr. Schutz® | floor remake renovační se stal vítězem v soutěži o inovativní počin roku German Innovation Award v letech 2018 a 2019.

Nátěry podlah – příprava podlahoviny

hygienické nátěry

Hygienické nátěry vyžadují pro přípravu povrchu podlahy kombinovaný systém hloubkového & renovačního čištění podlah ORBOT. Systém pracuje s tzv. orbitální technologií o průměru 1500 otáček za minutu a vibračním kombinovaným pohybem 80 otáček za minutu. Tato speciální technologie kombinuje dva mechanické pohyby jeden s druhým: orbitální a rotační. Tento speciální pohybový vzor vytváří velmi silnou formu vibrací a liší se centrálně od běžných jednodiskových strojů provádět pouze rotační pohyby.

Orbitální technologie vytváří tisíce malých drah, které zakroužkují každý pór podlah a to 25krát za sekundu > díky tomu je hloubkově čistí, oživují vzhled podlah z PVC – lina, epoxidu, linolea, marmolea, ESD podlah, kaučuku, přírodních materiálů.

Hygienické nátěry podlah – vstupní informace

hygienické nátěry

Výrobní úpravy povrchu chrání elastické podlahy při pokládce a během prvních měsíců provozu. Zpravidla jsou plně dostačující pro bytové zatížení a objekty s mírným provozem, avšak nemají schopnost mikrobiální ochrany povrchu. Při silném objektovém zatížení s větším výskytem osob se doporučuje výrobní ochranné nátěry doplnit vhodným dodatečným ošetřením povrchu PUR permanentních nátěru ihned po pokládce elastické podlahy, aby nedošlo k budoucímu poškození podlahy. Ochranné nátěry je nutné volit podle toho, jakou výrobní úpravu povrchu podlahovina má a v jaké zátěži se budou nacházet.

Hygienický polyuretanový 3K nátěr / lak je permanentní, chemicky neodstranitelný nátěr. Pokud dojde během provozu k jeho mechanickému opotřebení, jemnému poškrábání nebo otěru, tak je nutné přistoupit pouze k povrchové renovaci ochranného nátěru bez nutnosti jeho odstranění – pouze povrchové obnovy. Renovace se provádí 3-komponentními polyuretanovými laky vhodnými pro elastické podlahy. Jejich složení zaručuje dokonalé přilnutí k výrobnímu PUR-povrchu, stejnoměrný optický vzhled, vysokou odolnost vůči zatížení a dlouhou životnost.

V důsledku neustálého pohybu osob se na podlahy zdravotnických zařízení, pečovatelských domů, ordinací lékařů, škol, školek, sportovišť, kulturních zařízení a komerčních prostor denně dostávají choroboplodné zárodky. To může vést k závažným infekční, bakteriálním a virotickým onemocněním. Infekce způsobené multirezistentními bakteriemi a viry patří k nejčastějším příčinám úmrtí ve zdravotnictví na celém světě.

hygienické nátěry

Hygienické nátěry – VIROBAC 3K PUR systém

Funkčnost ochranného nátěrového systému VIROBAC 3K PUR je na principu antibakteriální a antivirové unikátní matrice. Tento podlahový nátěr s revolučním mechanismem účinku působí trvale proti choroboplodným zárodkům aktivací singulárního kyslíku pomocí světla.

Funkčnost na principu fotodynamiky je založena na aktivaci fotokatalyzátoru světlem z viditelného spektra. Přenosem energie na okolní kyslík vzniká singletový́ dvojatomový́ kyslík (O2). Ten zničí buněčnou stěnu a účinně ničí zárodky oxidací. To vede k masivnímu snížení počtu choroboplodných zárodků, a tím k jednoznačné minimalizaci rizika šíření bakterií a virů.

Singletový kyslík je silné oxidační činidlo, které se váže na mnoho organických povrchů. Tato vysoce reaktivní forma kyslíku poškozuje složky buněk, zejména lipidy, a tím ničí bakterie a viry na površích. Zároveň odpadají konvenční biocidy se škodlivými vedlejšími účinky na ovzduší v místnosti a na pacienty. Dr. Schutz VIROBAC je jediný́ podlahový nátěr svého druhu s certifikovanou účinností.

hygienické nátěry

VIROBAC – funkční parametry hygienického nátěru pro zdravotnické zařízení, stravovací zařízení, domovy seniorů, ordinace, školky, školy, kulturní a komerční objekty, galerie aj.

 • Antibakteriální (>99% proti rezistentním zárodkům)
 • Virucidní / mikrobiální / antistatický / odrazivost světla
 • Matná, polomatná, hedvábně lesklá optika nátěrového systému
 • Účinkuje permanentně – i v suchém stavu / trvalý účinek
 • Zdravotně nezávadný́ pro pacienty a zaměstnance – neobsahuje toxické biocidy a nedochází k uvolňování nanočástic a jejich oxidů
 • Odolný vůči všem běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům
 • Univerzální použití na všechny nové a také stávající podlahy s okamžitou obnovitelností
 • Snadný pravidelný úklid a údržba včetně uzávěry spár (Nemocniční norma DIN 13063)
 • Unikátní podlahový funkční nátěr svého druhu s certifikovanou účinností
 • 80 % úspora vody po dobu 10 let
 • >50% méně nákladů na údržbu a spotřebu dezinfekčních prostředků
 • Finanční úspora až 50% ve srovnání s výměnou podlahy

hygienické nátěry

V neposlední řadě je jasnou výhodnou a benefitem rychlost provedení renovace povrchu stávající podlahy, jenž trvá zpravidla 1-2 dny, bez hluku a prašnosti. Dr. Schutz floor remake je univerzálně použitelný na všechny elastické podlahoviny (PVC, vinyl, linoleum, kaučuk), na všechny lité podlahy epoxidové, polyuretanové a cementové, keramickou dlažbu, nesavé silikátové podklady a přináší níže uvedená jakostní trvalá kritéria Vašim stávajícím podlahám.

Hygienické nátěry a realizační proces probíhá v několika krocích

 • základní hloubkové čištění povrchu
 • neutralizace a mikro broušení povrchu
 • penetrace dle potřeby (savé povrchy)
 • barevné nebo transparentní lakování v několika vrstvách (2-4 vrstvy)
 • protiskluznost R9, R10 nebo R11 – nátěry mají součinitel smykového tření vyšší než 0,5

Singletovým kyslíkem proti mikrobům a virům

V současné době je potkáte na každém kroku – v obchodech, čekárnách ordinací, školách, firmách, na úřadech či zastávkách hromadné dopravy a nezřídka i ve svých domácnostech. Řeč je o nádobkách s dezinfekčními či antiseptickými prostředky, které představují jednu ze zbraní proti šíření infekčních onemocnění. Tyto běžné dezinfekční přípravky, které ničí mikrobiální původce infekcí na různých površích či našich rukou jsou většinou na bázi alkoholů a peroxidu vodíku. Nejsou však univerzálně použitelné. Pro různé účely je zapotřebí hledat jiné dezinfekční metody. Jednu z nich, založenou na reaktivitě tzv. singletového kyslíku, vám dnes přiblížíme.

Není kyslík jako kyslík

Kyslík je nejrozšířenějším prvkem na Zemi – vyskytuje se ve vodě, zemské kůře, organismech a samozřejmě ve vzduchu. Kyslík, který s ostatními plyny tvořícími vzduch vdechujeme, má podobu dvouatomové molekuly. Tento molekulární kyslík má svoji excitovanou formu (singletový kyslík), která se nepatrně odlišuje uspořádáním elektronů. Tato drobná odlišnost jí však propůjčuje vysokou reaktivitu a otevírá dveře k řadě aplikací. Aby singletový kyslík mohl vzniknout, je potřeba dodat molekulárnímu kyslíku energii nutnou pro jeho excitaci. O to se postará sloučenina (fotosenzitizátor), která získá energii pohlcením viditelného světla a předá ji molekule kyslíku. Čili z kyslíku (vzduchu), viditelného světla a fotosenzitizátoru vznikne silně oxidující cytostatická částice, která je díky krátké době života vhodná pro zneškodnění bakterií a virů.

Singletovým kyslíkem proti mikrobům a virům

Důležití prostředníci

Je zřejmé, že pro vznik singletového kyslíku je nutný prostředník pro přenos energie. Buďme za to rádi. Kdyby byl schopen molekulární kyslík ve větší míře přímé excitace slunečním zářením, všechna organická hmota by byla zoxidována na oxid uhličitý. Výzkum těchto prostředníků, fotosenzitizátorů, má v ÚACH dlouhou tradici. Obvykle se jedná o sloučeniny a materiály odvozené od porfyrinu. Porfyriny jsou organické cyklické sloučeniny, které se v hojné míře vyskytují v přírodě a tvoří aktivní místa biomolekul. Například porfyrin vázající železo, coby součást hemoglobinu, umožňuje přenos kyslíku červenými krvinkami. Porfyrin vázající hořčík je součástí rostlinného barviva chlorofylu a umožňuje fotosyn- tézu. Vyvinuli jsme však i nové sloučeniny, například molekulární klastry molybdenu. Díky strukturní podobnosti s pří- rodními porfyriny i možnostem, jak tyto molekuly pozměňovat a skládat do složitějších struktur, je možné nastavit vlastnosti materiálů pro konkrétní světlem indukované biomedicinské aplikace.

Dezinfekce

Zvyšující se odolnost bakterií vůči antibiotikům přispívá ke vzniku závažných infekcí. Proto se hledají nové sloučeniny, které působí jiným mechanismem. Výše popsaná tvorba singletového kyslíku pomocí porfyrinových a jiných námi vyvinutých sloučenin, nazývaná anti- mikrobiální fotodynamická inaktivace, je právě takovou alternativou. Takto lze účinně hubit nejen nežádoucí bakterie, ale i viry, kvasinky či prvoky. Slibné využití singletového kyslíku se objevuje v oblasti dezinfekce krve a krevních derivátů pro krevní transfúze. Zde je zapotřebí cíleně zasáhnout nežádoucí patogeny, ale neohrozit krevní složky, např. červené krvinky. Jiné využití se nabízí při úpravě a čištění odpadních vod. Zde se singletový kyslík podílí jak na odstranění mikrobiálního znečištění, tak i na odstranění organických polutantů. Zabudováním fotosenzitizátorů do polymerních vláken jsme také připravili tkaniny, jejichž povrch má na světle silné antimikrobiální vlastnosti.

Silvie Švarcová
Ústav anorganické chemie AVČR, v. v. i.

TECHNICKÉ INFORMACE K HYGIENICKÉMU NÁTĚRU A ÚDRŽBĚ PODLAH

PU VIROBAC – Speciální 3-komponentní hygienický polyuretanový lak na vodní bázi. Trvalá povrchová úprava pro dlouhodobou ochranu podlah s antibakteriální (testováno na základě EN 13697) a antivirovou účinností (testováno na základě EN 16777). Pro použití po nové pokládce nebo při renovaci podlahovin ve zdravotnických, komerčních, kulturních zařízeních včetně objektů s vysokým mechanickým zatížením. Fotodynamické hygienické vlastnosti produktu VIROBAC vytvářejí vysoce účinné permanentní antimikrobiální úpravy podlah. Více info ZDE.

PU čistič – čistící koncentrát pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s jakoukoliv PU/PUR-úpravou povrchu nebo lakovaných některým Dr. Schutz PU nátěrem. Vysoká čistící síla také na mastné usazeniny. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojů. Čištění bez tvorby zbytkového ošetřovacího filmu a beze šmouh. Pro bezpečné protiskluzné povrchy. Možno používat ve všech typech čistících automatů.

Dezinfekční čistič – tekutý koncentrát na bázi terciárního alkylaminu pro plošnou dezinfekci vytíráním. Neobsahuje alkohol. Má baktericidní, fungicidní a virucidní účinek (např. proti viru Hepatitis-B). Kombinace účinné látky s aniontovými, popřípadě neiontovými tenzidy umožňuje vysokou aktivitu přípravku na povrchu, vynikající schopnost pohlcování nečistot a čistící účinek při zároveň nízké hodnotě pH. Testován podle standardních metod a požadavků směrnic (stav 2015).

Disinfectant Cleaner C – plošný dezinfekční čistič pro plošnou dezinfekci vytíráním ve zdravotnickém prostředí. Koncentrát na bázi kvarterních amoniových sloučenin. Má baktericidní, fungicidní a virucidní účinek. Kombinace účinné látky s kationaktivními a také amfolytickými tenzidy umožňuje vysokou aktivitu přípravku na povrchu, vynikající schopnost pohlcování nečistot a čistící účinek při zároveň nízké hodnotě pH. Testován podle standardních metod a požadavků směrnic.

V tomto odstavci přikládáme odborně způsobilý technologický koncept realizace permanentních 3K/2K-PUR ochranných lakových nátěrů certifikovaného systému Dr. SCHUTZ® (CC-PU-VIROBAC ochranná vrstva, CC-PU-ochranná vrstva, CC-PU-ochranná vrstva-Antislip, CC-PU-Anticolor, CC-Super PU-Siegel). Na uvedeném odkazu je dostupný technologický koncept odborně provedené realizace za stranu naší certifikované firmy FLOOR SPECIAL SERVICES®.

Závěrem je velmi důležité mít nastaven potřebný pravidelný úklidový koncept pro LINA / PVC / VINYLOVÉ / LINOLEA / MARMOLEA a kaučukové či epoxidové podlahy s aplikovanou PUR ochranou vrstvou. Na uvedeném odkazu je dostupný návod na ošetřování podlah s PUR ochrannou vrstvou za stranu naší certifikované firmy FLOOR SPECIAL SERVICES®.

Odpovědět
Potřebujete poradit?
Dobrý den, o jaké služby máte zájem?