Nátěry epoxidových podlah

Nátěry epoxidových podlah, nátěry polyuretanových podlah, renovační nátěry epoxidových podlah, protiskluzné nátěry epoxidových podlah, permanentní ochranné nátěry epoxidových podlah zajištuje firma FLOOR SPECIAL SERVICES® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC, AHCP™ a profesionálního systému Dr. Schutz® v rámci České Republiky, Slovenské republiky.

AHCP certifikace™ (association health cleaning professional) zavazuje naši firmu k ekologické šetrnosti z hlediska údržby – čištění – mytí venkovních a vnitřních povrchů a objektů. Cílem certifikace je zachováním etických a jakostních prováděcích údržbových standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Dr. Schutz® – vysoce kvalitní, odborný a profesionální systém renovace povrchu téměř všech typů elastických podlah. Tento systém je prověřen téměř 20 lety používání, během kterých bylo realizováno téměř 60 milionů m2 po celém světě. Dr. Schutz® | floor remake renovační se stal vítězem v soutěži o inovativní počin roku German Innovation Award v letech 2018 a 2019.

Lité pryskyřičné podlahy na bázi epoxidu nebo polyuretanu existují již mnoho let. Tyto hmoty jsou také označovány jako SR potěry (synthetic resin – syntetická pryskyřice). Tyto podlahy se typicky používají v prostorách s průmyslovými a funkčními podlahami a těší se stále většímu zájmu v oblasti dekorativních interiérů. V rámci izolace budov se používají také samonivelační pryskyřičné nátěry.

Vysoká výkonnost těchto podlah má ovšem svá omezení, které opodstatňují aplikaci některého vrchního ochranného laku Dr. Schutz. Tyto podlahy jsou lesklé, protože matování nelze se 100% pryskyřicí dosáhnout a proto jsou relativně náchylné k poškrábání. Laky Dr. Schutz pak umožňují provést zmatování povrchu v několika optických variantách. Po nalakování lze povrch jednodušeji a ekonomičtěji čistit. Pomocí přísad do laků je možné stanovit různé stupně protiskluzu v rozpětí tříd R9 – R11. Renovace pomocí laků na vodní bázi Dr. Schutz je samozřejmě možné provést také po letech používání podlahy a vrátit jí tak její užitné i optické vlastnosti.

NÁTĚRY EPOXIDOVÝCH A PU PODLAH – TECHNOLOGIE

U nově litých epoxidových / polyuretanových samonivelačních podlah se také často používají pomocné látky, jako jsou silikony, s cílem pozitivně ovlivnit rozliv a odvětrání. Takové látky však nemají dobrý účinek na přilnavost následného uzavření podlahy. Rovněž lze často v souvislosti se stupněm vytvrzení lité pryskyřice očekávat zhoršení přilnavosti ochranného laku ( nutné doporučením výrobce, kdy je možné podlahu po vylití přelakovat PU nátěrem). Obecně se doporučuje se v rámci přípravy podkladu  více stupňové abrazivní mokré čištění. Před aplikací barevných nátěrů musí být podlaha celoplošně zmatovatělá.

U stávajících používaných epoxidových podlah vyžadují níže uvedené kroky a postupy z hlediska přípravy podkladu. Nejdříve je pečlivě odstranit nečistoty a zbytky ošetřovacích a čistících prostředků. Problémová místa, jako jsou škrábance a degradace povrchu v důsledku povětrnostních vlivů a vystavení světlu, která se vyskytují zejména před nízko posazenými okny a při dopadu intenzivního světla, jakož i nepřilnavé dřívější ochranné vrstvy musí být bezezbytku vybroušeny. Před aplikací barevných nátěrů musí být podlaha celoplošně zmatovatělá.

1.krok: základní čistič Dr. Schutz Základní čistící přípravek R v ředění 1:10 s vodou (250 ml/m²)
2.krok: přebrousíme podlahu PU šedým sanačním padem
3.krok: přebroušení keramickým brusivem Dr. Schutz Abranet Ace zrnitost 80 – 100 – 120
(použití Dr. Schutz satelitní 4-kotoučový talíř) = doporučeno nutnost proplachování
4.krok: PH neutralizace / přemytí podlahy / vysušení podlahy / zhodnocení podlahy

PU 2K nátěry se aplikují na obroušené epoxidové nebo polyuretanové podlahy  pomocí Dr. Schutz lakovacího válečku Aquatop 10 mm a rovnoměrně se nalakují vrstvou 100 ml/m² barevného PU 2K COLOR laku (2x vrstva) + 2x vrstva transparentního ochranného PU 2K laku Dr. Schutz.

Výsledná kvalita svrchní transparentní ochranné vrstvy, která chrání barevný podkladový nátěr PU 2K COLOR  je PU 2K lak Dr. Schutz PU-Siegel. Vyrábí se v optických variantách lesk, mat, extramat a ultramat. Pokud má mít podlaha vysokou odolnost proti chemikáliím, doporučujeme alternativně speciální 2K-PU lak Dr. Schutz PU Anticolor s doporučením pro použití optické varianty pololesk, která má maximální odolnost proti zabarvujícím vlivům, jako jsou barvy na vlasy nebo migrace změkčovadel z pneumatik.

Pro podlahy z lité pryskyřice či ESD podlahy v případě barevné renovace povrchu lze použít celou paletu barev dle barevnice RAL K5, NCS2, Sikkens a Pantone.

Pro tento účel se hodí především barevný lak Dr. Schutz PU 2K Color nebo ESD Color base. Barevný lak se doporučuje také v případě, že se po předchozím vybroušení podlahy objeví obláčky různého zabarvení tak, jak se to stává zejména u litých pryskyřic na bázi aromatických surovin a při působení světla. PU Color / ESD Color base se obvykle zakončuje alespoň jednou vrstvou transparentního PU 2K laku nebo PU ESD 2K laku.

V případě jemného či hlubšího poškrábání nebo otěru podlahy, je nutné přistoupit k renovaci povrchu. Renovace se provádí 2-komponentními polyuretanovými laky vhodnými pro lité podlahy či ESD podlahy. Jejich složení zaručuje dokonalé přilnutí k výrobnímu povrchu, stejnoměrný optický vzhled, vysokou odolnost vůči zatížení a dlouhou životnost. Na trhu najdeme také  speciální velmi hustě zesíťované PU-laky, které jsou odolné vůči barevným chemikáliím, barvám na vlasy, jodovým preparátům, širokému spektru dezinfekčních prostředků a mají odolnost vůči migraci změkčovadel z gumy do PVC. Uživatel si může při renovaci povrchu zvolit optický vzhled od extra matného provedení, přes matné, až po velmi lesklý povrch.

Polyuretanový renovační nátěrových systém je permanentní, chemicky neodstranitelný nátěr. Je prováděn jak v transparentním provedení tak v možné barevném provedení dle RAL vzorníků (toto zejména při optické renovaci stávající podlahy). Nelze jej nikterak srovnávat s voskovými nebo polymerními nebo impregnačními dočasnými nátěry, které jsou v podstatě lehkou emulzní dočasnou ochranou s nutností následného odstranění a opětovného pravidelného opakování.

PŘEHLED OCHRANNÝCH PUR NÁTĚRŮ (2K / 3K)

PU VIROBAC – Speciální 3-komponentní hygienický polyuretanový lak na vodní bázi. Trvalá povrchová úprava pro dlouhodobou ochranu podlah s antibakteriální (testováno na základě EN 13697) a antivirovou účinností (testováno na základě EN 16777). Pro použití po nové pokládce nebo při renovaci podlahovin ve zdravotnických, komerčních, kulturních zařízeních včetně objektů s vysokým mechanickým zatížením. Fotodynamické hygienické vlastnosti produktu VIROBAC vytvářejí vysoce účinné permanentní antimikrobiální úpravy podlah. Více info ZDE.

PU NEO – ekologický 2K-polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný pomocí látky Carbodiimid. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Nízké emise, neobsahuje rozpouštědla! Nemá žádné označení symbolem nebezpečí, neobsahuje isokyanáty! Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Pouze pro profesionální použití! Aplikace je možná jako jednovrstvý systém (1x 100 ml/m2) nebo dvouvrstvý systém (2x 50 ml/m2). Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Protiskluzná třída R9.

PU Siegel – Speciální 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Pouze pro profesionální použití. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Aplikace je možná jako jednovrstvý systém (1x 100 ml/m2) nebo dvouvrstvý systém (2x 50 ml/m2). Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Testováno dle norem DIN 18032-2 a DIN EN 14904, vhodný pro sportovní podlahy (mat/extramat). Velmi nízké emise (EMICODE: EC1 R). Protiskluzná třída R9 (PU Siegel mat).    Stupně lesku: lesk, mat, extramat, ultra mat.

UV PU Siegel – Speciální Dual-Cure polyuretanový lak zesíťovaný UV-zářením a izokyanáty. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Okamžitě po UV-ozáření je pochozí. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film. Velmi dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Stupně lesku: mat, extramat.

PU Anticolor pololesk – Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikáliím (pro nejvyšší odolnost vůči barevným chemikáliím doporučujeme hedvábně lesklou verzi produktu – PU Anticolor pololesk). Pouze pro profesionální použití. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Nízké emise (EMICODE: EC2 R). Protiskluzná třída R9 (PU Anticolor extramat).

PU Anticolor extramat/mat – Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikáliím (pro nejvyšší odolnost vůči barevným chemikáliím doporučujeme hedvábně lesklou verzi produktu). Pouze pro profesionální použití. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Nízké emise (EMICODE: EC2 R). Protiskluzná třída R9 (PU Anticolor extramat).

PU Color – je speciální barevný permanentní 2-komponentní nátěr na polyuretanové bázi pro barevnou renovaci povrchu různých typů podlah v možných odstínech dle vzorníku RAL-K5. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Výborný rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Stupně lesku: matný, extra matný.

PU čistič – čistící koncentrát pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s jakoukoliv PU/PUR-úpravou povrchu nebo lakovaných některým Dr. Schutz PU nátěrem. Vysoká čistící síla také na mastné usazeniny. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojů. Čištění bez tvorby zbytkového ošetřovacího filmu a beze šmouh. Pro bezpečné protiskluzné povrchy. Možno používat ve všech typech čistících automatů.

V tomto odstavci přikládáme odborně způsobilý technologický koncept realizace barevných či transparentních permanentních 2K-PUR ochranných lakových nátěrů certifikovaného systému Dr. SCHUTZ® | ESD renovační laky. Na uvedeném odkazu je dostupný technologický koncept odborně provedené realizace transparentní PUR 2K úpravy podlah nebo technologický koncept odborně provedené realizace barevné PUR 2K úpravy podlah. Za stranu naší certifikované firmy Floor Special Services®.

Závěrem je velmi důležité mít nastaven potřebný pravidelný úklidový koncept pro antistaticky a elektrostaticky vodivé podlahy. Na uvedeném odkazu je dostupný Návod údržby PUR 2K podlah Dr. Schutz od certifikovaného výrobce Dr. Schutz.

Odpovědět
Potřebujete poradit?
Dobrý den, o jaké služby máte zájem?